A madeira ecolóxica está de moda e cada día podémola atopar en máis artigos. Unha das razóns que explica esta tendencia é a súa polivalencia en relación ao seu reducido impacto no medio, converténdoa nunha boa alternativa fronte a outros materiais moito máis contaminantes.

Os usuarios cada vez son máis esixentes cos criterios ambientais dos produtos que consomen e máis nun contexto de sobreexplotación de recursos e da popularización de materiais cun alto impacto ambiental.

A madeira nas pasadas décadas perdeu protagonismo a pesar de presentar unhas características mecánicas e físicas que fan a este material moi versátil na realización de produtos. Como mostra desta versatilidade, só hai que ver a multitude de usos que lle demos ao longo da historia, desde pequenas ferramentas ata materiais de construción para grandes obras.

O descubrimento e a popularización de novos materiais como o plástico ou o aluminio supuxo que en moitos produtos descartouse o seu uso como materia prima por custos de produción ou simplemente por moda. O emprego de plásticos está a constatarse cada día máis que a pesar das súas vantaxes presenta unha serie de efectos negativos para o medio. A maior sensibilidade ambiental da sociedade favoreceu que se estea recuperando o emprego da madeira como material de produción.

Beneficios dos produtos de madeira ecolóxica

Como vimos a madeira é un excelente material pero non todas as madeiras teñen o mesmo impacto no medio, depende moito da súa produción. A madeira ecolóxica garante que foi extraída con criterios de sustentabilidade ou que presenta un impacto ambiental mínimo.

Os principais beneficios da madeira ecolóxica ou sostible son os seguintes:

  • É un produto autóctono, que favorece a economía local.
  • Non contén tratamentos químicos perigosos.
  • É un material biodegradable.
  • Reduce o cambio climático.
  • Favorece a conservación dos ecosistemas locais.
  • É un material duradeiro e reutilizable.
Tala de madeira no Amazonas

Como sabemos se ese produto está realizado con madeira ecolóxica?

A madeira para considerala ecolóxica ten que provir dunha explotación forestal sostible ou de fibras de madeira reciclada e certificada.

A maior parte das certificacións de madeira ecolóxica son certificacións forestais, aínda que tamén existen ecoetiquetas que permiten a validación de que ese produto cumpre os criterios ecolóxicos.

As certificacións forestais permítennos garantir que a madeira non proceda de tales ilegais, senón de explotacións forestais responsables. A certificación forestal é un proceso voluntario polo cal unha terceira parte independente asegura, mediante un certificado, que a xestión dun bosque leva a cabo cumprindo un conxunto de criterios e normas previamente establecidos.

FSC (siglas en inglés de Consello de Administración Forestal). FSC presenta unha serie de principios e criterios para obter a certificación. Os xestores forestais que desexen obtelo poden solicitalo ao FSC a través dunha entidade certificadora independente.

PEFC é un sistema de certificación forestal panaeuropeo. O obxectivo de PEFC é asegurar que os bosques do mundo sexan xestionados de forma responsable, e que a súa multitude de funcións estean protexidas para xeracións presentes e futuras. Para iso conta coa colaboración de propietarios e empresas do sector forestal, que apostando pola certificación dos seus bosques e industrias, están a asegurar a sustentabilidade do sector.

PEFC proporciona o marco para a aplicación dunhas normas comúns acordadas internacionalmente, a todos os seus sistemas de certificación nacional, e aos xestores forestais e empresas de transformación de produtos forestais.

Produtos con madeira ecolóxica

Actualmente podedes atopar multitude de artigos elaborados con madeira ecolóxica que son autenticas alternativas aos produtos convecionales. Entre eles podemos destacar: xoguetes, mobles, utensilios de cociña, complementos (lentes ou bolsos), material de construción, etc.

Tags: , ,