O Concello de Mondoñedo actúa para eliminar o punto de feísmo situado entre o camiño de Río de Sixto e a rúa de Rigueira. Deste xeito, a entidade local continúa co seu compromiso de adecentar os núcleos urbanos, facelos máis cómodos e, con elo, mellorar a seguridade no termo municipal.

Concretamente, a través desta iniciativa actuarase no espazo comprendido na zona indicada. Hoxe este terreo está cuberto de maleza, ata o punto de que as dúas fincas que conforman este espazo foron medidas conxuntamente, porque era imposible apreciar a divisoria entre as dúas, que pertencen a un mesmo propietario. Ambas colindan con vías públicas e teñen peches de pedra e formigón prefabricado en case todo o seu perímetro.

Posta en valor do Camiño

Ademais da mellora que suporá estaintervención no terreo puramente urbanístico, tamén mellorará a seguridade nesta parte da cidade. Quedará así adecentado un tramo do viario urbano que forma parte do itinerario do Camiño Norte.

O goberno municipal destaca que, certamente, esa zona ten especial interese polo que reiteran o seu compromiso para erradicar os elementos deste tipo e habilitar espazos que incomodan e incluso poden ser inseguros.

Tags: , , ,